Technika

Praga V3S - DA8

Dopravní automobil je v užívání od roku 2004, kdy byl zakoupen městem Hradec Králové od obce Nalžovice v okrese Příbram. Je vybaven standartní výbavou dopravních automobilů včetně PS12. Je využíván k týlovému zabezpečení událostí a asistencím. Díky své průchodnosti terénem může být nasazen v těžce průstupném terénu, například při povodních.

Avia A31 - DA8     PHK 302

Dopravní automobil užíváme od března roku 2015, kdy byl k nám převeden od JSDH Svinary. Je vybaveno veškerou technikou potřebnou k zásahu včetně elektrocentrály, osvětlovací techniky, motorové pily, čerpací techniky a naviáku. Toto vozidlo nahradilo DA8 Avii, kterou jsme měli převedenou od JSDH Malšova Lhota v roce 2011.

 

T 815 - CAS 32     PHK 301

 

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra 815 - 9000/0 S3R převedena od JSDH Plácky v roce 2019. 

 

Š Fabia - VEA       PHK 384

 
Velitelský automobil převeden od JSDH Plačice 2018.
 

 

 

 

 

Technika