Historie SDH Březhrad

    Sbor dobrovolných hasičů v Březhradě byl založen po rozsáhlém požáru v naší obci v říjnu roku 1887. Při tomto požáru, který založili děti hrající si s ohněm, shořelo 7 domů a stodol . Po této skutečnosti se obec rozhodla pro nákup vozové stříkačky a založení Sboru hasičů. Od té doby se místní hasiči podíleli na společenských akcích, pořádání zábav, pomoci při sklizních. V roce 1904 a 1912 byl velice postižen požárem místní mlýn.

    Roku 1932 byla obcí vystavěna první požární zbrojnice a v kronice jsou první zmínky o námětových cvičení na hořící stoh slámy. Roku 1954 začala hořet stodola s úrodou a stroji, když se oheň začal šířit až k obytnému stavení byl razantně zastaven hasiči. Pokud se nehasilo, věnovali se příslušníci SDH  preventivním prohlídkám domů, nácvikům, technice, školením a také velice známým hasičským plesům.
    V roce 1960 bylo obcí zakoupeno vícemístné dopravní vozidlo pro potřebu pohotovostní služby SDH. Jednalo se o vůz Praga RN. Bylo dovybaveno požární technikou a také stříkačkou PS8. Ovšem stávající stříkačka z r. 1887 byla dále používána.
Během let 1960 - 1961 bylo okolí Březhradu uhašeno místní jednotkou několik velkých požárů. Mnohdy i s asistencí hasičů z okolních obcí. Z těchto let máme také první zmínky o sportovní aktivitě dětí.
    Roku 1962 se toho událo mnoho. Sboru byla darována přívěsná požární stříkačka DS16, tudíž se velice poruchová PS8 mohla vrátit, dále byly vykopány dvě požární studny a také náhon u mlýna byl upraven pro potřeby požární ochrany. O dva roky později se začala a také dokončila přestavba truhlárny na požární zbrojnici, která měla 2 stání a podkrovní místnost. Rok 1974 nám přinesl nové dopravní auto značky Robur, které se přestavělo z pojízdné masny na dopravní požární automobil.
    Léta ubíhala, mládež sbírala poháry po soutěžích, dospělí jezdili k výjezdům se zařazením C2 a vše kvetlo k úspěchům. Roku 1990 se stávající zbrojnice vrátila původnímu majiteli a sbor se najednou ocitl na "ulici". Technika se rozstrkala po garážích a stodolách. Nezbylo nic jiného, než začít od začátku. Vybudovala se nová (provizorní) zbrojnice. Začalo se pracovat s mládeží, renovovat a vybavovat novou technikou. To už ovšem není historie, ale současnost.

     V dnešní podobě sbor čítá kolem sta členů. Pořádá kulturní akce, vychovává naši mládež. V roce 2016 byla PH zařazena do kategorie JPO III/1

Výstavba nové hasičské zbrojnice proběhla 2017-2018. Otevřena 4.9.2018

Historické fotografie