Kolektiv mladých hasičů    

    Kolektiv mladých hasičů je nedílnou součástí sborů dobrovolných hasičů. Je zárukou pokračování hasičských sborů i v budoucnu. Většina dobrovolných i profesionálních hasičů vstoupila do sboru právě v mladém věku, kde si osvojila návyky pro kolektivní práci a rozšířila vědomosti v úseku požární ochrany.

    Náš kolektiv mladých hasičů má počátky již v 70. letech. Od roku 1995 se účastní celostátní postupové soutěže Hry Plamen, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

    Mezi největší úspěchy naší mládeže řadíme třetí místa z krajský kol soutěže dorostu a dorostenek v letech 2002 a 2008.

    V dnešních dnech má náš kolektiv kole 30ti členů, družstva přípravky, mladých a starších žáků. Má proškolené vedoucí a rozhodčí. Každoročně se účastní podzimní a jarní části Hry Plamen. Družstva dosahují krásných výsledku v pohárových soutěží. Pravidelně se scházejí a zdokonalují, jak po stránce dovedností, tak ve vědomostech v požární ochraně i mimo ně.

 

                                                                   Jak bylo již mnohokrát řečeno: “Kdo nemá mládež, nemá hasiče.“

Mladí hasiči SDH Březhrad