Výstavba zbrojnice

Dne 23.6.2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. 
 
Dokončení, kolaudace a předání díla zadavateli by mělo proběhnout do srpna roku 2018.
 
 
 
 
Náhled budoucí stavby:
 
 
 
 
 
Foto staveniště z 11.7.2018